ALGEMEEN REGLEMENT

- Je wordt lid van WTC-Hoppeland vzw na:

                - het afsluiten van de verzekering bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB)

                - het aanschaffen van de clubkledij (bedraagt €200)

- het vereffenen van het lidgeld van WTC Hoppeland

-Er wordt €2.00 per rit, bij inschrijving voor het volgende seizoen, terugbetaald als er minimaal aan 10 ritten deelgenomen wordt.

- Er wordt maximaal €40 per jaar terugbetaald, wat overeenkomt met deelname aan 20 ritten.

-Voor 65-plussers wordt iedere rit in rekening gebracht met ook voor hen een maximum van 20 ritten.

-De ritten worden hoofdzakelijk op zon- en feestdagen ingericht, uitzonderingen zijn de daguitstap en de meerdaagse.

- Zijn toegelaten tot de uitstappen :              

                - leden van WTC Hoppeland

                - zij die eerst 1 of 2 oefenritten willen meerijden vooraleer in te schrijven.

- Een geldige rit bekom je door:

                -  persoonlijk het startblad af te tekenen, dit kan vanaf 15 min tot 5 min vóór vertrek

                - de kledingregels te respecteren, dit houdt in dat:

                               - je een helm draagt

                               - alle zichtbare kledij de gesponsorde clubkledij is

                - samen met de groep te vertrekken en aan te komen voor ons lokaal

                - het respecteren van ons huishoudelijk reglement dat terug te vinden is op de website.

-Rally’s, gelijktijdig gereden met de normale zondagsrit en vermeld in het rittenboekje, tellen ook mee als clubuitstap op voorwaarde dat de kledingsregels gerespecteerd worden.

-Ieder lid krijgt een rittenboekje gratis, bij verlies of  aanschaf van een tweede, betaalt men €2,50.

RITTEN

- Het seizoen 2021 loopt van 21 maart tot 10 oktober, in totaal 37 uitstappen.

-De ritten worden gereden met een A-, B- en C-groep.

-Rally’s op zondag en de verbroederingsrit worden gezamenlijk gereden.

-Alle groepen vertrekken tezamen aan ons lokaal.  Bij iedere rit staat het startuur vermeld. Begin seizoen starten we om 9u, vanaf 7 april meestal om 8u30.

-De rit van iedere groep eindigt steeds voor ons lokaal.

Indien we vaststellen dat iemand voortijdig de groep verlaat, komt de rit direct te vervallen.

-Bij mistig weer kan het bestuur beslissen om een voorziene rit in Frankrijk te vervangen door een alternatieve rit.

 

A-, B- en C-GROEP

 

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Dit houdt in dat je bij het oversteken van kruispunten, je zelf nog verifieert of dit op een veilige manier kan gebeuren.

-Als club zorgen we voor een volgwagen met reservemateriaal. Deze volgt de grootste groep. Als je de volgwagen meehebt, dient er bij pech verplicht een reservewiel van de club gebruikt te worden.  Er worden dus tijdens de clubuitstappen geen andere binnenbanden aangebracht.  Indien dit toch gebeurt, wordt er niet gewacht door de groep en wordt dit aanzien als achterblijven zonder reden waardoor de rit komt te vervallen. 

- A-groep:

Dit is de hoofdgroep.  Zij rijden de ritten  met een gemiddelde snelheid van 26 à 29 km/u onder begeleiding van wegkapiteins.  De snelheid is afhankelijk van het parcours en de weersomstandigheden.

-De baankapiteins bevelen de groep, om het even waar zij zich in de groep bevinden. Het staat ze vrij om af te wijken van de in het rittenboekje opgegeven weg.  Via de opgegeven ritten kun je volgen welke richting we uitgaan.  Zij streven er naar het tempo naar godsvrucht en vermogen te regelen, zorgen ervoor dat de wegcode  wordt nageleefd en stellen de eventuele overtredingen vast.

-In geval van pech, wacht heel de groep.

-Als club zorgen we voor een volgwagen met reservemateriaal. Daarom dient er bij pech verplicht een reservewiel van de club gebruikt te worden.  Er worden dus tijdens de clubuitstappen geen andere binnenbanden aangebracht.  Indien dit toch gebeurt, wordt er niet gewacht door de groep en wordt dit aanzien als achterblijven zonder reden met een boete van €2,50 tot gevolg.(zie verder)

-Hou rekening met de seingevers zodat zij na het afzetten van een kruispunt vlot en veilig terug hun plaats op de tweede rij innemen.

-Zij zorgen zelf voor hun reservemateriaal. 

- B-groep:

Deze groep rijdt met een gemiddelde snelheid van 30 à 33km/u een grotere, alternatieve rit in ongeveer dezelfde richting als de A-groep. Zij blijven de ganse rit in één groep rijden.

- In geval van pech, wacht heel de groep.

-Zij zorgen zelf voor hun reservemateriaal.

- C-groep:

Deze groep rijdt met een gemiddelde snelheid van 22 à 26km/u een  alternatieve rit in ongeveer dezelfde richting als de A-groep. Zij blijven de ganse rit in één groep rijden.

- In geval van pech, wacht heel de groep.

-Zij zorgen zelf voor hun reservemateriaal.

 

BOETEN

vóór de baankapitein rijden :                           rit komt te vervallen

achterblijven  zonder reden :                           rit komt te vervallen

alleen aankomen aan 't lokaal :                      2 ritten komen te vervallen

niet tijdig terugbezorgen van reservewiel:        2 ritten komen te vervallen

niet volgen van de verkeersregels:                 minimaal 1 rit komt te vervallen, het bestuur kan bijkomende sancties opleggen

 

DE WAGENBESTUURDER

De persoon in het rittenboekje vermeld als wagenbestuurder zorgt ervoor dat de volgwagen kan meerijden.  Hij of zij rijdt zelf of zorgt ervoor dat iemand anders als chauffeur optreedt.

De wagenbestuurder dient minimum 21 jaar te zijn en te beschikken over een geldig rijbewijs. Voor de ritten waarbij we pas in de namiddag terug zijn,  zorgt het bestuur zelf voor een wagenbestuurder.

 

KAMPIOENENVIERING

Wie het meeste deelgenomen heeft aan de officiële uitstappen  wordt kampioen, 2de en 3de geklasseerde vallen eveneens in de  prijzen.

Degenen die 20, 25, 30, 35 of 40 jaar onafgebroken lid zijn, worden gehuldigd.

De geschenken worden enkel tijdens de kampioenenviering uitgedeeld.

 

Maatschappelijke zetel

WTC Hoppeland vzw
Boeschepestraat 123A
8970 Poperinge
Ondernemingsnr: 435 426 169
Rechtsgebied Ieper

Overschrijvingsinfo

Bankrelatie: Belfius
IBAN: BE05 7755 8737 9275
BIC: GKCCBEBB

Clublokaal

Hotel-Restaurant Amfora

Grote markt 36

8970 Poperinge